0 like 0 dislike
6 views
by (880 points)
Tijdens de winter hoeft de palm bijna niet water te hebben, dan is hij in een soort van winterslaap. 1 maal in de drie dagen is dan aan te raden water te geven. In de tussenmaanden, herfst/lente is een keer in de 1-2 dagen voldoend, afhankelijk van de temperatuu


Een zonnig plekje is de beste plek voor een Trachycarpus wagnerianus, aangezien hij daarvan houdt als palm. Doch raden wij wel aan in de winter om hem te afschutten tegen wind. Soms heeft de wagnerianus goede beschutting nodig, Teeningapalmen wegens extreme kou momenten gepaard met overvloedig win


De Trachycarpus fortunei is een palmbomensoort. Binnen ons weersgesteldheid wisselvallige Nederland is deze de allerpopulairste palmboomsoort. Dat komt doordat de Trachycarpus fortunei het allermeest winter bestendig is. Dat het soms wat koud is in ons land, maakt voor deze boom niet uit, dat kan hij hebben. Een stevige gegroeide Fortunei kan maar liefst tot -17 graden kou verdragen. Dat maakt hem fantastisch passend om in de achtertuin te zette


De fortunei mag in de zomer veel water krijgen, dat zal hij verwelkomen. Met de hitte neemt hij veel vocht op vanuit de aarde, dus maak de kluit kletsnat. Tijdens buitengewoon warme dagen helpt het zelfs om de palmboom 2x water te schenken, 1 keer in de ochtend en eenmaal in de namidda


Wekelijks is het een keuze om uw palm met water te besproeien, en dat vooral tijdens de lente/herfst, en in de avonden van de zomers. Door dit te doen verdwijnt het stof van de bladeren, en daardoor worden ze mooier en komt daglicht meer binnen om om te zetten tot groei. Als addendum helpt het ook tegen ongediert

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to FAQ about Ration Card, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...